მადლი ჩვენთვის იგივეა, რაც მზე - მიწისთვის; ის ჩვენ გვანათლებს, გვათბობს და გვაცოცხლებს
20 სექტემბერი 2014  11:55 ქართული შრიფტი


ვაჟა-ფშაველა
ვარსკვლავ?
"როგორც ქარწაღებულ?ხომალდ? ქანაობს აქეთ-?ქ?თ ქარ?შხლ?ს ნებაზე, ასევე სულ?ც, რომელ?ც ღვთ?ს მადლს მოკლებულ?ა, მუდმ?ვად ცოდვ?საგან ?მართება, რომელ?ც მას ?ქ?თ კ? არ მ?აქანებს, სა?თაც თავად სურს, არამედ ?ქ?თ - სადაც დემონს უნდა." -

Untitled Document
საეკლესიო კალენდარი

დღესასწაული

ახალი ამბები

2014-03-15
ბათუმ?ს სასულ?ერო სემ?არ?ა აცხადებს აბ?ტურ?ენტთა მ?ღებას 2014 -2015 სასწავლო წლ?სათვ?ს

საბუთებ? მ??ღება ბათუმ?, დ. თავდადებულ?ს 49. 1 აპრ?ლ?დან


2014-02-20
საქართველოს საპატრ?არქოს განცხადება

ჩვენ გულ?თად თანაგრძნობას ვუცხადებთ გარდაცვლ?ლთა ოჯახებს, მათ შორ?ს საქართველოს მოქალაქ?ს, ზურაბ ხურც?ას, ოჯახს და აღვავლენთ ლოცვებს მათ? უკვდავ? სულ?სათვ?ს...


2014-02-18
საქართველოს საპატრ?არქოს განცხადება

ღ?რს? მამა გ?ორგ?-?ოანე მხე?ძ?ს, ღ?რს? მამა ?ოანე მა?სურაძ?ს, ღ?რს? მამა გაბრ?ელ სალოს?ს და სხვა ქართველ წმ?ნდანთა ლოცვა შეეწ?ოს სრულ?ად საქართველოს...


2013-12-07
საქართველოს საპატრ?არქოს განცხადება

ვფ?ქრობთ, არც ჩვენ და არც ქართველ ებრაელთა თემს არავ?სგან გვესწავლება, როგორ შევ?ნარჩუნოთ და გავაღრმავოთ ეს დამოკ?დებულება.


2013-08-27
საქართველოს საპატრ?არქოს განცხადება

თხოვნ?თ მ?ვმართავთ საქართველოშ? მცხოვრებ მუსლ?მთა სულ?ერ ლ?დერებს, ხელ? კ? არ შეუწყონ, არამედ შეეწ?ნააღდეგონ პროვოკაც?ულ ქმედებებს როგორც ად?გენშ?, ?სე საქართველოს ნებ?სმ?ერ კუთხეშ?...


2013-04-23
წმ?ნდა ს?ნოდ?ს სხდომ?ს ოქმ?

სხდომას თავმჯდომარეობდა სრულ?ად საქართველოს კათოლ?კოს-პატრ?არქ?, უწმ?დეს? და უნეტარეს? ?ლ?ა II


2013-04-16
ბათუმ?სა და ლაზეთ?ს ეპარქ??ს განცხადება

მწუხარებას გამოვთქვამთ, 14 აპრ?ლს, ც?ხ?სძ?რსა და ქობულეთშ? მომხდარ? ?ნც?დენტ?ს გამო, სადაც ნასვამ მდგომარეობაშ? მყოფმა რამდენ?მე სამხედრო პ?რმა, რელ?გ?ურ ნ?ადაგზე, ფ?ზ?კურ შეურაცხყოფა მ?აყენა ადგ?ლობრ?ვ მოსახლეობას, არ?ან დაშავებულებ?...კითხვა: მა?ნტერესებს, როდესაც ტრანსპორტშ? ვსხედვართ, შე?ძლება თუ არა პ?რჯვრ?ს გადაწერა ტაძართან გავლ?ს დროს?

პასუხი: რა თქმა უნდა შე?ძლება, როცა ცუდ? ზრახვებ? შემოდ?ს ადამ?ანშ?, მან შე?ძლება დაწოლ?ლმაც კ? გადა?წეროს პ?რჯვარ? და შ?ნაგანად ?ლოცოს. ასე რომ შესაძლებელ?ა.ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია
ელ. ფოსტა: info@eparchy-batumi.ge

ვებ-გვერდი იხილა 7477021 სტუმარმა

საიტი დამზადებულია GTG-ს მიერ