მადლი ჩვენთვის იგივეა, რაც მზე - მიწისთვის; ის ჩვენ გვანათლებს, გვათბობს და გვაცოცხლებს
31 ოქტომბერი 2014  19:54 ქართული შრიფტი


გალაკტ?ონ ტაბ?ძე
ჰე, მამულო!
ცხონებ?ს გზაზე ს?კვდ?ლამდე არ უნდა შევყოვნდეთ და გავჩერდეთ. ზნეობრ?ვ? სრულყოფ?ლებ?ს რა ხარ?სხსაც არ უნდა მ?აღწ?ო, მა?ნც სულ წ?ნ უნდა ?სწრაფოდე -

Untitled Document
საეკლესიო კალენდარი

დღესასწაული

ახალი ამბები

2014-03-15
ბათუმ?ს სასულ?ერო სემ?არ?ა აცხადებს აბ?ტურ?ენტთა მ?ღებას 2014 -2015 სასწავლო წლ?სათვ?ს

საბუთებ? მ??ღება ბათუმ?, დ. თავდადებულ?ს 49. 1 აპრ?ლ?დან


2014-02-20
საქართველოს საპატრ?არქოს განცხადება

ჩვენ გულ?თად თანაგრძნობას ვუცხადებთ გარდაცვლ?ლთა ოჯახებს, მათ შორ?ს საქართველოს მოქალაქ?ს, ზურაბ ხურც?ას, ოჯახს და აღვავლენთ ლოცვებს მათ? უკვდავ? სულ?სათვ?ს...


2014-02-18
საქართველოს საპატრ?არქოს განცხადება

ღ?რს? მამა გ?ორგ?-?ოანე მხე?ძ?ს, ღ?რს? მამა ?ოანე მა?სურაძ?ს, ღ?რს? მამა გაბრ?ელ სალოს?ს და სხვა ქართველ წმ?ნდანთა ლოცვა შეეწ?ოს სრულ?ად საქართველოს...


2013-12-07
საქართველოს საპატრ?არქოს განცხადება

ვფ?ქრობთ, არც ჩვენ და არც ქართველ ებრაელთა თემს არავ?სგან გვესწავლება, როგორ შევ?ნარჩუნოთ და გავაღრმავოთ ეს დამოკ?დებულება.


2013-08-27
საქართველოს საპატრ?არქოს განცხადება

თხოვნ?თ მ?ვმართავთ საქართველოშ? მცხოვრებ მუსლ?მთა სულ?ერ ლ?დერებს, ხელ? კ? არ შეუწყონ, არამედ შეეწ?ნააღდეგონ პროვოკაც?ულ ქმედებებს როგორც ად?გენშ?, ?სე საქართველოს ნებ?სმ?ერ კუთხეშ?...


2013-04-23
წმ?ნდა ს?ნოდ?ს სხდომ?ს ოქმ?

სხდომას თავმჯდომარეობდა სრულ?ად საქართველოს კათოლ?კოს-პატრ?არქ?, უწმ?დეს? და უნეტარეს? ?ლ?ა II


2013-04-16
ბათუმ?სა და ლაზეთ?ს ეპარქ??ს განცხადება

მწუხარებას გამოვთქვამთ, 14 აპრ?ლს, ც?ხ?სძ?რსა და ქობულეთშ? მომხდარ? ?ნც?დენტ?ს გამო, სადაც ნასვამ მდგომარეობაშ? მყოფმა რამდენ?მე სამხედრო პ?რმა, რელ?გ?ურ ნ?ადაგზე, ფ?ზ?კურ შეურაცხყოფა მ?აყენა ადგ?ლობრ?ვ მოსახლეობას, არ?ან დაშავებულებ?...კითხვა: მა?ნტერესებს რომელ? ცოდვებ? გამო?სყ?და ქრ?სტემ?

პასუხი: კაცობრ?ობ?ს ცოდვებ? და მან მოგვცა ს?ცოცხლე კანონ?, სახარება, და მცნებათა დაცვ?ს შემთხვევაშ? გადარჩება ადამ?ან?. ჩვენმა ს?ნდ?ს?ს ხმამ დაკარგა ზნეობრ?ვ? მუხტ? ამ?ტომაც განკაცებამ და აღდგომამ აღადგ?ნა ღმერთთან მ?სასვლელ? ხ?დ?,რომელ?ც კაცობრ?ობ?ს მტერმა ჩატეხა ადამ?ანთა დახმარებ?თ.ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია
ელ. ფოსტა: info@eparchy-batumi.ge