მადლი ჩვენთვის იგივეა, რაც მზე - მიწისთვის; ის ჩვენ გვანათლებს, გვათბობს და გვაცოცხლებს


ლადო ასათიანი
ვაჟა-ფშაველას ნაამბობი
"შენ ნახშირი ხარ ადამიანო, უფალი კი - შენი ალი და ნათელი". -

Untitled Document

წმიდა მელქისედეკ I, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი (XI-ს.)

ხსენება 1 (14) ოქტომბერი

წმიდა მელქისედეკი საქართველოს სამოციქულო  ეკლესიას მესაჭეობდა დაახლ. 1010-1030 წლებში, მეფეების: ბაგრატ III-ის, გიორგი I-ისა და ბაგრატ IV-ის დროს. მელქისედეკმა კათოლიკოსის ტახტი დაიკავა კათოლიკოს სვიმეონის (1001-1010 წწ.) შემდეგ.

"მატიანე ქართლისას" მიხედვით წმიდა მელქისედეკი იყო "დიდებულთა კაცთა შვილი" აღზრდილი მეფე ბაგრატ III-ის მიერ. წმიდა მელქისედეკმა მისი კათოლიკოსობის პერიოდში ააშენა და გაამშვენიერა სვეტიცხოვლის ტაძარი, წმიდანი დახმარების სათხოვნელად "წარვიდა ბერძენთა მეფისა ბასილის წინაშე კონსტანტინეპოლედ, რათა შეეწიოს, რამეთუ იყო დიდ ეს კათოლიკე სამოციქულო ეკლესია სვეტიცხოველი, რომელი ვახტანგ გორგასალს აღეშენა, დაძველებულ იყო და ჟამთა შლოლიბით გარეშემო სტოანი და ბჭენი დაქცეულ იყო და აღარავინ იყო მწე აღშენებად და არცა-ვის ძალ-ედვა აღშენება მისი~. იმპერატორმა ბასილმა მისცა წმიდა მელქისედეკს "განძი და შესამკობელნი ეკლესიათანი, ხატნი და ჯუარნი, და ყოველივე სამღდელმთავრო და სამღდელო სამკაულნი. დიდძალი განძით სამშობლოში დაბრუნებულმა მელქისედეკმა, "იყო შენებად გარეთითა ბჭითა და გარეშემოთა სტოითა მოქმნითა და ზედაბერვითა, და ყოველი განასრულა". გარდა ამისა კათოლიკოსმა შეამკო სვეტიცხოველი "ყოვლითა სამკაულობითა, ოქროთი და ვერცხლითა, თუალითა და მარგალიტითა".

წმიდა მელქისედეკი რამოდენიმეჯერ ეწვია ბიზანტიას და ისტორიკოსები ვარაუდობდნენ, რომ ამ ვიზიტების დროს მოხდა აღმოსავლეთის პატრიარქების მიერ საქართველოს ეკლესიის მამამთავრისთვის კათოლიკოს-პატრიარქის ტიტულის დამტკიცება, თუმცა ტაო-კლარჯეთში, პარხლის ეკლესიის წარწერა კათოლიკოს-პატრიარქად მოიხსენიებს იოვანეს. (წმიდა იოვანე IV კათოლიკოს-პატრიარქი (980-1001).

ისტორიამ შემოგვინახა წმიდა მელქისედეკის მიერ შედგენილი ანდერძი - "აღწერილი მცხეთის საყდრისადმი", სადაც ჩამოთვლილია იმ ნივთების, ეკლესია-მონასტრებისა და სოფლების სრული სია, რომელიც კათოლიკოს-პატრიარქმა შეწირა მცხეთის სვეტიცხოველს. ამავე საბუთიდან ირკვევა, რომ მელქისედეკ I-მა სვეტიცხოველში, გაიჩინა დასაკრძალი ადგილი _ "სამხრით სადიაკვნ