მადლი ჩვენთვის იგივეა, რაც მზე - მიწისთვის; ის ჩვენ გვანათლებს, გვათბობს და გვაცოცხლებს


გალაკტიონ ტაბიძე
"მე და ღამე"
"იმაზე დიდებული არაფერია, ვიდრე ღმერთთან მყოფი ადამიანი და არაფერია იმაზე არარაობა, ვიდრე ადამიანი - ღმერთის გარეშე." -

Untitled Document

ხარება ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა

ხარებას _ ამ უდიდეს დღესასწაულს მართლმადიდებელი ეკლესია ძველი სტილით 25 მარტს (ახლით _ 7 აპრილს) ზეიმობს.

წმ. გრიგოლ ნეოკესარიელი წერს: "დღეს ანგელოზთა განწყობილებითა გალობანი ბრწყინვალე იქმნებიან და ნათელი იგი ქრისტÀს მოსვლისაÁ მორწმუნეთა გამოუბრწყინდების.

დღეს მხიარული იგი არÀ ჩვენი ქრისტÀ, სიმართლისა იგი მზÀ, ბრწყინვალითა ნათლითა გამოგÂბრწყინდა ჩვენ და მორწმუნეთა გონებანი განანათლნა.

დღეს ადამ განახლდების და იხარებს, ანგელოზთა თანა ზეცად აღფრინდების, ამისთვის, რამეთუ სულისა წმიდისა მოსლვაÁ იქმნა...
დღეს ღმრთის მიერი აღესრულების თქუმული, რომელსა იტყÂს: "იხარებდით ცანი და იშუებდინ ქუეყანაÁ....”

როგორც წმიდა სახარებიდან არის ცნობილი, იოანე ნათლისმცემელის შობის შესახებ ზაქარიას, იოანეს მამას, გაბრიელ მთავარანგელოზმა აუწყა. ".... ცოლმან შენმან ელისაბედ გიშვეს შენ ძე, და უწოდი სახელი მისი იოანე. და იყოს შენდა სიხარული და მხიარულებაÁ, მრავალთა შობასა მისსა განიხარონ. რამეთუ იყოს დიდ წინაშე უფლისა და ღვინოÁ და თაფლუჭი არა სუას და სულითა წმიდითა აღივსოს მიერვე დედის მუცლით მისითგან. და მრავალნი ძეთა ისრაელისათანი მოაქცინეს უფლისა ღმრთისა მათისა”(ლუკა, 1,13-16). ამ უწყებიდან და გამოცხადებიდან მეექვსე თვეს გაბრიელ მთავარანგელოზი ღვთის მიერ გალილეის ქალაქ ნაზარეთში იქნა მივლინებული ქალწულ მარიამთან და უთხრა: "გიხაროდენ, მიმადლებულო! უფალი შენ თანა; კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის”(ლუკა, 1,28). ქალწულ მარიამს უნდა ეტვირთა ის, რომელმაც ყოველივე შექმნა. ამ დღეს ადამიანები ანგელოზთა ქებას უერთდებიან და ყოვლადწმიდა ქალწულს მიმართავენ: "გიხაროდენ, მიმადლებულო, უფალი შენ თანა!”

წინასწარმეტყველნი და მამამთავარნი ვერ გახდნენ ღირსნი უფლის პირისპირ ხილვისა: ზოგს იგავური ჩვენება ჰქონდა, ზოგმა ღრუბლის სვეტიდან მისი ხმა მოისმინა, ზოგსაც ანგელოზები გამოეცხადნენ. ყოვლადწმიდა მარიამთან კი მთავარანგელოზი გაბრიელი მივიდა და ახარა, როგორც უპირატესს. მარიამი მისმა სიტყვებმა შეაძრწუნა, მაგრამ მთავარანგელოზმა დაამშვიდა: "ნუ გეშინინ, მარიამ, რამეთუ ჰპოვე მადლი წინაშე ღმრთისა” (ლუკა, 1,30).

საღმრთო გადმოცემის მიხედვით, ხარებისას მარიამი ესაიას წინასწარმეტყველების იმ ადგილსკითხულობდა, სადაც ლაპარაკია ქალწულზე, რომელიც ძეს შობს და სახელად ემანუელს უწოდებს: "...აჰა, ქალწულმან მუცლად-იღოს და შვეს ძე და უწოდონ სახელი მისი ემმანუილ” (ეს. 7,14). მთავარანგელოზი მიმართავს მას: "და აჰა ესერა შენ მუცლად იღო და ჰშვე ძე და უწოდო სახელი მისი იესო. ესე იყოს დიდ და ძე მაღლის ეწოდოს, და მისცეს მას უფალმან ღმერთმან საყდარი დავითისი, მამისა თâსისაÁ, და მეუფებდეს სახლსა ზედა იაკობისსა საუკუნოდ, და სუფევისა მისისაÁ არა იყოს დასასრულ” (ლკა 1,31-33). მთავარანგელოზი თანდათანობით უცხადებს მარიამს, თუ ვინ იშვება მისგან.

მარიამი ბუნებრივ კითხვას აძლევს: "ვითარ-მე იყოს ესე ჩემდა, რამეთუ მე მამაკაცი არა ვიცი?” (ლუკა 1,34). ქალწულისაგან უმამაკაცოდ შობა არ იცოდა კაცობრიობამ და სწორედ ამიტომ, მარიამი კეთილგონიერად, და არა-ურწმუნიებით, გამოეძიებს, თუ როგორ აღსრულდება ადამიანის გონებისათვის მიუწვდომელი ეს საიდუმლო. ანგელოზი უცხადებს ქალწულს, რომ სულიწმიდა მოვა და ძალი მაღლისა დაფარავას მარიამს. ყოვლადწმიდა ქალწულმა თავისი ნება ღვთის ნებას დაუმორჩილა და უთხრა: "აჰა მÃევალი უფლისაÁ; მეყავნ მე სიტყÂისაებრ შენისა!" (ლუკა, 1,38). ამ სიტყვების შემდგომ მეყსეულად სულიწმიდა ქალწულის შეუგინებელ ტაძრში შევიდა და მისი ბუნება განწმიდა.

თუ ევას საქციელმა მრავალგზის მწუხარებაში ჩააგდო ადამის მოდგმა, ქალწულმა მარიამმა უდიდესი სიხარული მოუტანა კაცობრიობას. ცოდვით დამდაბლებული ქვეყნიერებისათვის ყოველივე სიკეთის დასაბამი ის დღე გახდა, როცა ყოვლადწმიდა ქალწულს მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა და ახარა: "გიხაროდენ, მიმადლებულო! უფალი შენ თანა; კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის”. ამ დღეს ხარება ეწოდება, რადგან არა მხოლოდ ღვთისმშობელს, არამედ მთელ კაცობრიობას ეხარა, რომ სახიერმა ღმერთმა თავისი გამოუთქმელი კაცთმოყვარეობით ინება ცოდვის ტყვეობაში მყოფ ადამიანთა მოდგმის გამოხსნა.

ამ დიდი ღვთაებრივი სასწაულის განსახორციელებლად უფალმა ყოვლადწმიდა მარიამი გამოარჩია ყოველთაგან.

ტროპარი

დღეს ცხოვრებისა ჩუენისა თავი არს და საუკუნითგან დაფარულისა მის საიდუმლოისა გამოცხადება, რამეთუ ძე ღმრთისა ძედ ქალწულის იწოდების  და გაბრიელ ახარებს მადლსა მას, რომელსა ჩუენცა ხმა-მაღლად უღაღადებთ: გიხაროდენ, მიმადლებულო, უფალი შენ თანა.

კონდაკი

ზესთა მბრძოლისა ჩემისატვის და მოღვაწისა უძლეველისა, ვითარცა შენ მიერ ხსნილნი  განსაცდელთაგან სამადლობელსა აღვწერთ, ღვთისმშობელო, ქალწულო, შენდა მომართ მონანი შენნი, არამედ ვითარცა  გაქუს ძლიერეებაი უბრძოლველი, ყოველთაგან ვნებათა გამნათAვისუფლენ ჩვენ, რათა გიგალობდეთ შენ, კურთხეულო: გიხაროდენ, სძალო უსძლოო.

ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია
ელ. ფოსტა: info@eparchy-batumi.ge

ვებ-გვერდი იხილა 15465836 სტუმარმა

საიტი დამზადებულია 2006 წელს