მადლი ჩვენთვის იგივეა, რაც მზე - მიწისთვის; ის ჩვენ გვანათლებს, გვათბობს და გვაცოცხლებს


საიათნოვა
ზოგ-ზოგი კაცი
"იმაზე უდიდესი ბოროტება არ არსებობს, ვიდრე საკუთარი ნების გატარება და არა - ღვთის ნებისამებრ ცხოვრება." -

Untitled Document

ბათუმის წმიდა მატათა მოციქულის სახელობის ფონდი

 

სახელწოდება _ ბათუმის წმიდა მატათა მოციქულის სახელობის ფონდი

დამფუძნებელი _ სრულიად საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია (რომელსაც წარმოადგენს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II) წარმომადგენელი ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი (შიოლაშვილი)

იურიდიული მისამართია: ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი ფერია.

საქმიანობის მიზნები და საგანი:
_ ფონდის მიზანია: დახმარება აღმოუჩინოს მცირეწლოვანი (დაბადების პირველი დღიდან) და მოზარდი თაობის იმ ნაწილს, რომლებიც მოკლებულნი არიან მშობელთა მზრუნველობას, მარტოხელა დედათა შვილებს, და სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახთა შვილებს.

_ ფონდი ეწევა სააღმზრდელო და ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობას.

_ წესდებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად ფონდს გააჩნია ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები, წარმოადგინოს და დაიცვას თავისი კანონიერი ინტერესები სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მართვის ორგანოებში; დააფუძნოს საწარმოები, დაწესებულებები და ორგანიზაციები, იმოქმედოს როგორც მოსარჩელემ და მოპასუხემ სასამართლოში.

_ მიზნის მისაღწევად ფონდს გააჩნია: საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულება „ბათუმის წმიდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზია-პანსიონი“, რომელიც:
ა) ქმნის საყოფაცხოვრებო, სულიერ და ზნეობრივ_ფსიქოლოგიურ პირობებს;
ბ) ქმნის საშუალო ზოგადი განათლების მისაღებად სათანადო პირობებს;
გ) ახდენს პატრიოტიზმის, პატიოსნების სათნოების, სიკეთის პასუხისმგებლობის, სხვა სულიერი თვისებების შთაგონებას;
დ) უზრუნველყოფს აღსაზრდელთა ესთეტიკურ და ფიზიკურ აღზრდას;
ე) აყალიბებს საქართველოს სახელმწიფოსათვის თავდადების, მისდამი ერთგულების, სამართლიანობისა და კანონთა დაცვის მოთხოვნილებებს;
ვ) ნერგავს წარსულის პატივისცემისა და მომავლის იმედს;
ზ) განცხადებული მიზნებისა და ღონისძიებების თანმიმდევრული და სისტემური განხორციელებისათვის გიმნაზია_პანსიონს უფლება აქვს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეთანხმებით სახელმწიფო სტანდარტების გათვალისწინებით დამოუკიდებლად შეიმუშაოს და დაამტკიცოს: სასწავლო გეგმები, წლიური კალენდარული სასწავლო გრაფიკები, მეცადინეობის განაწესი.
თ) აღზრდა და სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე;

ფონდის გამგეობის თავმჯდომარეა _ ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი (შიოლაშვილი).
გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე _ ელენე დარჩია (სამონაზვნე სიდონია).

საბანკო რეკვიზიტები : სს « პროკრედიტ ბანკის ბათუმის ფილიალი »,
ბანკის კოდი _ 220101901

ანგარიშის ნომერი ეროვნულ ვალუტაში _ 3608190

ფონდის საიდენტიფიკაციო კოდი _ 248387892

ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია
ელ. ფოსტა: info@eparchy-batumi.ge

ვებ-გვერდი იხილა 15465903 სტუმარმა

საიტი დამზადებულია 2006 წელს